SI | HR

Aktivnosti in rezultati projekta

Na vsakem od vključenih območij na obeh straneh meje bo vzpostavljeno po eno pilotno območje interpretacije, ki bo na edinstven ininovativen način animiralo mlade ter jih skozi privlačne načine spodbujalo k izični aktivnosti v naravi in bolj zdravemu načinu življenja. Rezultati projekta so:

  • Privlačno predstavljena naravna in kulturna dediščina.
  • Skupni čezmejni turistični produkt, ki vključuje interpretacijske poti in doživljajske pakete, namenjene predvsem družinam in mladim.
  • Izboljšano zavedanje mladih o pomembnosti varovanja naravnih in kulturnih virov ter navdušenje mladih za naravoslovne poklice.
  • Promocija turizma na podeželju in v zaledju mest ter ohranjanje poseljenosti podeželja.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Splošni cilj programa je spodbujanje trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji ter k upravljanju naravnih in kulturnih virov v korist ljudi, ki živijo in delajo na tem območju ali ga obiskujejo. Dodatne informacije o programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška so na voljo na spletni strani programa www.si-hr.eu.

31. AVGUST Zaključek obdobja 4 / Završetak razdoblja 4
31. MAREC Zaključek obdobja 5 / Završetak razdoblja 5

NA VRH STRANI
Raziščite
Naslov
Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4
2000 Maribor
Kontakt
Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4
2000 Maribor
+386 (0)2 234 66 00
+386 (0)2 234 66 00
qrkoda
Sledite nam:

8000plus Tomislav Aurednik s.p. © 2017, Vse pravice pridržane | izdelava: 8000plus