SI | HR

DOŽIVETJA

Obravnavano območje je čezmejno območje v Sloveniji in Hrvaški z izjemno naravno, kulturno in geološko zgodovino. Gre za stik panonskega, alpskega in primorskega sveta, za enoten prostor, ki nas povezuje že od davnine. Na tem območju se je začel razvoj človeka (krapinski pračlovek - Neandertalec) in Evrope (odkrita arheološka najdišča na obravnavanem čezmejnem območju so iz obdobja, ko se je rojevala Evropa in se selili narodi). Od tod tudi izvira zastavljen skupen izziv prihodnosti: človek, narava in krajina. Območje veže precejšnja podobnost strukturnih danosti, podobna reliefna razgibanost pa pogojuje široko naravno in biološko raznovrstnost, bogastvo voda in kamnin ter raznolikost kulturne krajine.


Značilno za vsa vključena območja je, da ima vsako izmed njih poleg glavne turistične znamenitosti velik del neokrnjene narave, ki je neprepoznaven in njegove možnosti niso izkoriščene. Prebivalci na teh območjih so v glavnem kmetovalci, vinarji ali se ukvarjajo s turizmom. Druži nas skupna želja po ohranitvi poseljenosti zaledja in varovanju ter promociji naravnih in kulturnih danosti. Pojavlja se skupna vizija o povezanosti posameznih razpršenih elementov dediščine in preusmerjanju obiskovalcev iz najbolje obiskanih znamenitosti v ogleda vredno zaledje, ki zaradi manjšega turističnega obiska ni deležno zadostne skrbi in vlaganj, potrebnih za razvoj. Temeljnega pomena za ohranjanje in varstvo okolja je ozaveščanje ljudi o trajnostnem sonaravnem razvoju. Pomembno je, da ta znanja osvojimo čim prej, že kot otroci. Skozi projekt bomo zato iskali načine, kako predvsem mlade, ki vse manj aktivno preživljajo svoj prosti čas, spet privabiti nazaj v naravo, jih navdušiti za življenje na podeželju, da bodo znali prepoznati in izkoristiti potenciale za razvoj in nove zaposlitvene možnosti.

31. MAREC Zaključek obdobja 5 / Završetak razdoblja 5

NA VRH STRANI
Raziščite
Naslov
Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4
2000 Maribor
Kontakt
Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4
2000 Maribor
+386 (0)2 234 66 00
+386 (0)2 234 66 00
qrkoda
Sledite nam:

enjoyheritage.eu © 2017, Vse pravice pridržane | izdelava: 8000plus

KONTAKT

Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
Telefon: +386 (0)2 234 66 00
Fax: +386 (0)2 234 66 23
Email: zzt@maribor.si
www.maribor-pohorje.si

E-NOVICE

Z vpisom e-naslova dovoljujem, da se moj osebni e-naslov uporabi za namene obveščanja o vsebinah in dogodkih - ENJOY HERITAGE.