SI | HR

Zajednička strategija za interpretaciju

Inicijalna analiza stanja upravljanja s posjetiteljima na područjima baštine u pet pilot područja obuhvaća sintezu baza podataka, kojima upravljaju ciljane organizacije i učesnici u prostoru. Analiza predstavlja trenutno stanje ključnih pokazatelja u području turizma (uključujući destinacijski okvir), ciljana područja prirodne i kulturne baštine s manjim ulaganjima u infrastrukturu za posjetitelje i očuvanje baštine. 

Analiza će biti integrirana u "Zajednička strategija za interpretaciju i upravljanje baštinom", kao osnova za prekograničnu integraciju u segmentu interpretacijskih pristupa usmjerenih na upravljanje posjetiteljima i ciljane skupine učesnika. Biti će uključena u primarnu web stranicu projekta kao inovativna zajednička platforma sa sadržajima za pametno korištenje i održivo upravljanje baštinom (šumska pedagogija, zaštita prirode, geologija, kulturna baština...), sa trajnim prijenosom u obrazovne programe. Za uspješno i aktivno očuvanje baštine kroz održivi turizam biti će uključen u platformu "Integralni razvoj metodologija za praćenje posjetitelja/usmjeravanje posjetitelja u pilot-područjima", koja će uključivati zajedničke inovativne alate za praćenje korisnika za zaštitu i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine i uvođenje novih standarda zaštite okoliša upravljanja s posjetiteljima. To će biti dani primjeri dobre prakse za održavanje održivosti kod povećanja broja posjeta podržanih spomenika prirodne i kulturne baštine cijelog područja.


NA VRH STRANICE
Istražite
Adresa
Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4
2000 Maribor
Kontakt
Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4
2000 Maribor
+386 (0)2 234 66 00
+386 (0)2 234 66 00
qrkoda
Pratite nas

enjoyheritage.eu © 2017, Vse pravice pridržane | izdelava: 8000plus

KONTAKT

Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
Telefon: +386 (0)2 234 66 00
Fax: +386 (0)2 234 66 23
Email: zzt@maribor.si
www.maribor-pohorje.si

E-NOVOSTI

Upisom e-pošte (e-maila) dopuštam da se moja e-pošta koristi u svrhe informiranja o sadržajima i događajima - ENJOYHERITAGE.