SI | HR

Razvoj platforme turističnih programov

V okviru projekta bo vzpostavljena platforma turistične ponudbe ciljnega projektnega območja z namenom aktiviranja obstoječih razvojnih potencialov naravne in kulturne dediščine, njihove valorizacije in kapitalizacije ter ustvarjanja sonaravnih turističnih atrakcij. V ta namen bo pripravljen akcijski načrt za vzpostavitev produktne platforme.  

V postopku razvoja platforme bodo oblikovane smernice za oblikovanje turističnih programov ENJOYHERITAGE, ki bodo usmerjeni k ustrezni rabi naravne in kulturne dediščine ter izboljšanju dostopnosti do sonaravnih turističnih atrakcij. Obenem bo izvedena ocena potencialov za razvoj turističnih produktov, analize turistične ponudbe, identifikacija in mikrosegmentacija ciljnih skupin obiskovalcev, v povezavi s tržnim potencialom in povpraševanjem, soustvarjanjem podobe turističnih produktov ter spodbujanjem krepitve javnega in zasebnega (so)delovanja pri razvoju in upravljanju novih turističnih produktov. Skladno z vzpostavljenimi pilotnimi modeli interpretacije naravne in kulturne dediščine bo razvit en čezmejni turistični produkt ENJOYHERITAGE. Zasnovana platforma bo prispevala k opredelitvi ustreznega portfelja ciljno diverzificirane, specializirane in konkurenčne zelene turistične ponudbe in produktov projektnega območja.


NA VRH STRANI
Raziščite
Naslov
Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4
2000 Maribor
Kontakt
Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4
2000 Maribor
+386 (0)2 234 66 00
+386 (0)2 234 66 00
qrkoda
Sledite nam:

enjoyheritage.eu © 2017, Vse pravice pridržane | izdelava: 8000plus

KONTAKT

Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
Telefon: +386 (0)2 234 66 00
Fax: +386 (0)2 234 66 23
Email: zzt@maribor.si
www.maribor-pohorje.si

E-NOVICE

Z vpisom e-naslova dovoljujem, da se moj osebni e-naslov uporabi za namene obveščanja o vsebinah in dogodkih - ENJOY HERITAGE.