SI | HR

Razvoj platforme turističkih programa

U okviru projekta bit će uspostavljena platforma turističke ponude ciljanog projektnog područja sa svrhom aktiviranja postojećih razvojnih potencijala prirodne i kulturne baštine, njihove valorizacije i kapitalizacije te stvaranja održivih turističkih atrakcija. U tu svrhu bit će pripremljen akcijski plan za uspostavu proizvodne platforme. 

U postupku razvoja platforme bit će oblikovane smjernice za kreiranje turističkih programa ENJOYHERITAGE koje će biti usmjerene na odgovarajuće iskorištavanje prirodne i kulturne baštine te poboljšavanje pristupačnosti održivih turističkih atrakcija. Bit će provedena i procjena potencijala za razvoj turističkih proizvoda, analize turističke ponude, identifikacija i mikrosegmentacija ciljanih skupina posjetitelja u vezi s marketinškim potencijalom i potražnjom, sukreiranjem slike turističkih proizvoda te poticanjem jačanja javnog i privatnog djelovanja i suradnje u razvoju i upravljanju novim turističkim proizvodima. U skladu s uspostavljenim pilot-modelima interpretacije prirodne i kulturne baštine razvit će se jedan prekogranični turistički proizvod ENJOYHERITAGE. Kreirana platforma pridonosit će definiranju odgovarajućeg portfelja ciljano diversificirane, specijalizirane i konkurentne zelene turističke ponude i proizvoda projektnog područja.


NA VRH STRANICE
Istražite
Adresa
Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4
2000 Maribor
Kontakt
Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4
2000 Maribor
+386 (0)2 234 66 00
+386 (0)2 234 66 00
qrkoda
Pratite nas

enjoyheritage.eu © 2017, Vse pravice pridržane | izdelava: 8000plus

KONTAKT

Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
Telefon: +386 (0)2 234 66 00
Fax: +386 (0)2 234 66 23
Email: zzt@maribor.si
www.maribor-pohorje.si

E-NOVOSTI

Upisom e-pošte (e-maila) dopuštam da se moja e-pošta koristi u svrhe informiranja o sadržajima i događajima - ENJOYHERITAGE.