SI | HR

Početne aktivnosti

Početne komunikacijske aktivnosti projekta obuhvataju pripremu komunikacijske strategije s planom i vremenskim određivanjem pojedinih aktivnosti, detaljnim definiranjem dionika i metodologija komunikacije s pojedinim dionicima i ciljanim skupinama, detaljnijim planom rada s javnostima, polazištima za nadzor i praćenjem primjene različitih komunikacijskih alata, planom diseminacije i širenja projektnih rezultata. Pripremit će se osnove za projektne promotivne materijale, internetsku stranicu, publikacije i organizaciju javnih događaja. 


NA VRH STRANICE
Istražite
Adresa
Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4
2000 Maribor
Kontakt
Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4
2000 Maribor
+386 (0)2 234 66 00
+386 (0)2 234 66 00
qrkoda
Pratite nas

enjoyheritage.eu © 2017, Vse pravice pridržane | izdelava: 8000plus

KONTAKT

Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
Telefon: +386 (0)2 234 66 00
Fax: +386 (0)2 234 66 23
Email: zzt@maribor.si
www.maribor-pohorje.si

E-NOVOSTI

Upisom e-pošte (e-maila) dopuštam da se moja e-pošta koristi u svrhe informiranja o sadržajima i događajima - ENJOYHERITAGE.