SI | HR

Javni događaji

U svrhu predstavljanja programa, projekta, učinaka i rezultata pripremit ćemo i organizirati početnu konferenciju i edukacijske/stručne ekskurzije za projektne partnere i relevantne dionike. Dodatno, u svrhu aktivnog povezivanja s građanima, pripremit ćemo predstavljanje rezultata projekta (novi programi i ponude) za zainteresiranu javnost (ponuđači, turistički djelatnici…), u okviru događaja za različite ciljane skupine (za škole, vrtiće…), novinarske konferencije i završne konferencije. Predstavit ćemo uspjehe s područja inovativnog obrazovanja i prekograničnog povezivanja na razini turističkih destinacija unutar zaštićenih područja i šire na međunarodnim konferencijama i sajmovima unutar i izvan programskog područja te ćemo sudjelovati na interpretacijskim osposobljavanjima putem kojih ćemo pridonositi podizanju kvalitete ponude obrazovnih programa, interpretacijske infrastrukture (planiranja) i interpretacijskog vođenja.


NA VRH STRANICE
Istražite
Adresa
Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4
2000 Maribor
Kontakt
Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4
2000 Maribor
+386 (0)2 234 66 00
+386 (0)2 234 66 00
qrkoda
Pratite nas

enjoyheritage.eu © 2017, Vse pravice pridržane | izdelava: 8000plus

KONTAKT

Zavod za turizem Maribor - Pohorje
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
Telefon: +386 (0)2 234 66 00
Fax: +386 (0)2 234 66 23
Email: zzt@maribor.si
www.maribor-pohorje.si

E-NOVOSTI

Upisom e-pošte (e-maila) dopuštam da se moja e-pošta koristi u svrhe informiranja o sadržajima i događajima - ENJOYHERITAGE.